ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจ่ายเงินทุนนักเรียนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นจัดกิจกรรมจ่ายเงินทุนนักเรียนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นได้รับจัดสรรเงินทุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 50 คน โดยได้รับจัดสรรในรอบที่ 1 จำนวน 7 คน รอบที่ 2 จำนวน 8 คน และรอบที่ 3 จำนวน 35 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,500 บาท
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,13:59   อ่าน 51 ครั้ง