ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดำรงตนเป็นคนดี มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยจัดกิจกรรม ณ วัดศิริโสภาพ บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,16:40   อ่าน 44 ครั้ง