ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 2/2563 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” และขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่

21 - 23 สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” และขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ ให้มีความรู้และทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายนายรังสรรค์ คิมภิรานนท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด/รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง)

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,23:17   อ่าน 35 ครั้ง