ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 4/2563 กิจกรรมร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.นาทราย
9 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นำนักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ณ วัดศิริโสภาพ บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดให้สะอาด ร่มรื่น ใช้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของครในชุมชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเผยแพร่กิจกรรม 5 ส สูู่ชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 31 ครั้ง