ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 5/2563 กิจกรรมจ่ายเงินทุนนักเรียนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข)

28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นจัดกิจกรรมจ่ายเงินทุนนักเรียนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นได้รับจัดสรรเงินทุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 50 คน โดยได้รับจัดสรรในรอบที่ 1 จำนวน 7 คน รอบที่ 2 จำนวน 8 คน และรอบที่ 3 จำนวน 35 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,500 บาท 

 

 

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 20 ครั้ง