ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 7/2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน
9 ธันวาคม 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามโครงการความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและสร้างรายได้ โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,15:09   อ่าน 60 ครั้ง