ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 8/2563 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
22-23 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 รร.บ้านนามูลฮิ้น เข้าร่วกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (New Normal) ประจำปี การศึกษา 2563 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ณ
ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) โดยได้รับเกียรติ จาก
นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,15:13   อ่าน 67 ครั้ง