ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 9/2563 กิจกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 จากสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม

19 มกราคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโพน ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางดำเนินงานในการดูแลนักเรียน ในการเปิดเรียนหลังจากหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 – 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าโรงเรียน มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 อย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนและวิเคราะห์สถานการณ์รายวันอย่างไม่ประมาท 

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,15:38   อ่าน 46 ครั้ง