ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 10/2563 กิจกรรมอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร

29 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในโรงเรียน (เห็ดนางฟ้าครบวงจร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีหลักสูตรบูรณาการ มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต ประกอบด้วยกิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดและเส้นก๋วยจั๊บจากเห็ด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CP ALL

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,10:53   อ่าน 26 ครั้ง