ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 13/2563 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ
นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน และกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดำรงตนเป็นคนดี มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
โดยจัดกิจกรรม 
ณ วัดศิริโสภาพ บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 47 ครั้ง