สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปพระธาตุพนม  ด้านบนมีรัศมีสีเขียว - ส้ม จำนวน 18 เส้น อักษรโค้งตามด้านล่าง  เขียนว่า โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น

อักษรย่อ

น.ฮ.
 

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว – สีแสด

สีเขียว  หมายถึง ความร่มรื่น  อุดมด้วยวิชาความรู้
สีแสด  หมายถึง ความสว่างไสว ความเจริญรุ่งเรือง