ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 13/2563 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ฉบับ 12/2563 กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ฉบับ 11/2563 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 64
ฉบับ 10/2563 กิจกรรมอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
ฉบับ 9/2563 กิจกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 จากสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
ฉบับ 8/2563 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ฉบับ 7/2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 63
ฉบับ 6/2563 กิจกรรมรับฟังการบรรยายในสถาบันการศึกษา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 63
ฉบับ 5/2563 กิจกรรมจ่ายเงินทุนนักเรียนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
ฉบับ 4/2563 กิจกรรมร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.นาทราย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญรุ่น สมปรารถนา ของหลวงตาเชื้อ สนฺตุสฺสโก วัดส้างพระอินทร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ฉบับ 3/2563 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ฉบับ 2/2563 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” และขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ฉบับ 1/2563 กิจกรรมอบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63