ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา และเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,08:56   อ่าน 16 ครั้ง