ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นจัดโครงการ “อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงปัญหาความสำคัญ และสามารถป้องกันตนเองจากปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักเรียนชั้น ป.6 – ม.3 จำนวน 70 คน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาทราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพนและสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,13:18   อ่าน 20 ครั้ง