ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
9 ธันวาคม 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามโครงการความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและสร้างรายได้
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,00:22   อ่าน 42 ครั้ง