ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมแปรรูปสินค้าเกษตรในโรงเรียน (เห็ดนางฟ้าครบวงจร)
29 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในโรงเรียน (เห็ดนางฟ้าครบวงจร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีหลักสูตรบูรณาการ มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการต่อยอดสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต ประกอบด้วยกิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ดและเส้นก๋วยจั๊บจากเห็ด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CP ALL
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,11:06   อ่าน 18 ครั้ง