ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับ 4/2563 กิจกรรมร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.นาทราย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญรุ่น สมปรารถนา ของหลวงตาเชื้อ สนฺตุสฺสโก วัดส้างพระอินทร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ฉบับ 3/2563 กิจกรรมอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ฉบับ 2/2563 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” และขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ฉบับ 1/2563 กิจกรรมอบรมขยายผลแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63