ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
ชื่ออาจารย์ : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,23:42  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
ชื่ออาจารย์ : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,23:40  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,23:24  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด ป.4-ป .6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัมพร เทอำรุง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,11:04  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 (เหรียญทอง) การแข่งขันประติมากรรม งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 69 ปัการศึกษ 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณ์นภัส ภะวะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,14:08  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) การแข่งขันประติมากรรม ป.1 - ป.3 งานศิลปหัคถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณ์นภัส ภะวะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,14:04  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับที่ 7 (เหรียญทอง) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 -ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาณ์นภัส ภะวะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,13:57  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชชุดา พินิกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,19:51  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชชุดา พินิกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,19:50  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชชุดา พินิกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,19:11  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..